ראשי

רשימת מקורות וביבליוגרפיה

רב מכר עולמי: אישה צעירה לבדה מול הנאצים, זווית לא יהודית על המחנות וההשמדה בשואה. לפרטים נוספים

מי זאת אירנה גוּט? ברב מכר עולמי מעורר השראה על חסידת אומות העולם הצעירה שהצילה יהודים תחת אפם של הנאצים מובא סיפורה. זווית לא יהודית על גבולות הרשע ואיך חמלה וטוב לב יכולים להם. איך היא עשתה את זה? מאין התעוזה? כל הפרטים בפנים.למידע נוסף IN MY HANDS Memories of a Holocaust Rescuer by Irene Gut Opdyke with Jennifer Armstrong

בעבודות האקדמיות נהוג להשתמש במילה "ביבליוגרפיה", אף שעל פי רוב, כותבים בסופה רשימת מקורות (References). הביבליגרפיה יכולה לכלול חיבורים רלוונטיים שהכותב קרא ואשר השפיעו עליו בכתיבת חיבורו, אך לא השתמש בהם ישירות בטקסט (אין להם הפניה מהטקסט). אולם בכתיבת רשימת מקורות חייבת להיות התאמה מלאה בין מה שמופיע בה לבין מה שמפנים אליו בגוף העבודה. בדרך כלל נדרשת התאמה מלאה, גם אם הכותרת היא "ביבליוגרפיה".

ביבליוגרפיה, או רשימת מקורות, היא ממאפייני הכתיבה האקדמית והעריכה הלשונית האקדמית. לכל חוג או פקולטה באוניברסיטה יש את ההנחיות והכללים שלפיהם הם עובדים. כשאני עורכת לשונית חומר אקדמי, אני מתאימה את צורת ההגשה של הפריטים הביבליוגרפיים לדרישות של כל פקולטה או חוג, הן בגוף העבודה והן ברשימה הביבליוגרפית. נוסף על כך, אני בודקת שאין פריט ברשימה שאינו מופיע בגוף העבודה ושאין אזכור לפריט בגוף העבודה שאינו נמצא ברשימה שבסופה. אם אני מוצאת פריט ביבליוגרפי בדיון שלא הוזכר קודם לכן בגוף העבודה האקדמית, ייתכן שאציע לכותב לבחון את נחיצותו או לשקול לשלבו גם בגוף העבודה.

את הכללים לעריכת הביבליוגרפיה בעבודות אקדמיות אפשר בדרך כלל למצוא באתרי הספריות, באתרי הפקולטות או במזכירות החוג. דוגמה לשיטה לכתיבת ביבליוגרפיה בעבודות אקדמיות היא APA או MLA, אולם ביכולתי להתאים את הביבליוגרפיה לשיטות אחרות. לכל שיטה יש היגיון פנימי בסדר הבאת המידע, כשהכלל החשוב המדריך את כל השיטות הוא לא להחסיר מידע, ולהתאים את ההפניות מן הטקסט באופן שיהלום את השיטה שנבחרה (מושתת על סדר הבאת המידע ברשימת המקורות או הביבליוגרפיה בסוף החיבור).

לפעמים אני יכולה למצוא מידע חסר בעצמי, ולפעמים אבקש את עזרת מחברי העבודה לשם כך, אך תמיד אשתדל להעיר אם נדמה שחסר משהו. אם אני מוסיפה מידע, על הכותב לוודא שהמידע שהוסף מדויק.

התקנת רשימת המקורות או הביבליוגרפיה היא עבודת נמלים. אני אוהבת את זה. עם זאת, היא מייקרת מאוד את העריכה. לפיכך אני ממליצה מאוד לכותבים לעבוד בצורה שיטתית, ולהתקין אותה בעצמם, אם הם מסוגלים לזה, וביכולתי לתת להם דגשים לצורך זה. אם לא, אני כמובן אשמח להתקין את הרשימות בעצמי.

רב מכר עולמי: אישה צעירה לבדה מול הנאצים, זווית לא יהודית על המחנות וההשמדה בשואה. לפרטים נוספים

מי זאת אירנה גוּט? ברב מכר עולמי מעורר השראה על חסידת אומות העולם הצעירה שהצילה יהודים תחת אפם של הנאצים מובא סיפורה. זווית לא יהודית על גבולות הרשע ואיך חמלה וטוב לב יכולים להם. איך היא עשתה את זה? מאין התעוזה? כל הפרטים בפנים.למידע נוסף IN MY HANDS Memories of a Holocaust Rescuer by Irene Gut Opdyke with Jennifer Armstrong

%d בלוגרים אהבו את זה: