ראשי

עריכה לשונית אקדמית

המלצה לאתרי

– נכתב על ידי מנחה על הצעת מחקר לדוקטורט שערכתי

 

לפני הכול, אנא מכם: ודאו עם המנחה שעבודתכם סגורה מבחינת התוכן ומוכנה לשלב עריכת הלשון. 

 

כותב עבודה אקדמית נמצא לעתים כל כולו בתוך העבודה, כל הידע נראה חשוב ומתאים – אך האם נחוץ לחזור על המידע פעם נוספת? לעומתו, יש כותבי עבודות שעושים זאת אחרי שעות העבודה, כשהם עייפים, עד שאינם יודעים עוד מה כבר כתוב והיכן. בעבודות אקדמיות דרושים דיוק, לכידות ובהירות. חזרה על מידע יש לבחון אם היא קצרה דיה ואם היא מוליכה לעניין חדש, ויש לבחון אם כל פרק אכן ממוקד בעניין שאמור להציג.

ביבליוגרפיה היא ממאפייני העריכה האקדמית. לכל חוג או פקולטה באוניברסיטה יש את הכללים שלפיהם הם עובדים. כשאני עורכת לשונית חומר אקדמי אני מתאימה את צורת ההגשה של הפריטים הביבליוגרפיים לדרישות של כל פקולטה או חוג, הן בגוף העבודה והן ברשימה הביבליוגרפית. בנוסף אני בודקת שאין פריט ברשימה שאינו מופיע בגוף העבודה ושאין אזכור לפריט בגוף העבודה שאינו נמצא ברשימה שבסופה. אם אני מוצאת פריט ביבליוגרפי בדיון שלא הוזכר קודם לכן בגוף העבודה האקדמית, ייתכן שאציע לכותב לבחון את נחיצותו או לשקול לשלבו גם בגוף העבודה.

דוגמה לשיטה לכתיבת ביבליוגרפיה בעבודות אקדמיות היא APA או MLA, אולם ביכולתי להתאים את הביבליוגרפיה לשיטות אחרות. לכל שיטה יש היגיון פנימי בסדר הבאת המידע, כשהכלל החשוב המדריך את כל השיטות הוא לא להחסיר מידע. לפעמים אני יכולה למצוא מידע חסר בעצמי, ולפעמים אבקש את עזרת מחברי העבודה לשם כך, אך תמיד אשתדל להעיר אם נדמה שחסר משהו. את הכללים לעריכת הביבליוגרפיה בעבודות אקדמיות אפשר בדרך כלל למצוא באתרי הספריות, באתרי הפקולטות או במזכירות החוג.

בעריכת עבודות אקדמיות אני יוצרת האחדה של הכתיב ועורכת את הכתוב כך שהקריאה לא תהווה מכשול בהבנת העבודה ובהערכתה וכדי שהעבודה תוגש באופן בהיר, קוהרנטי. כדאי מאוד שהחומר יועבר אליי בפרק זמן סביר לפני מועד ההגשה, כך שיהיה די זמן לעבור על כל הצעותיי.

בספר מדעי, להבדיל מעריכה אקדמית של עבודה, סמינריון או דוקטורט, יש ליצור גם אינדקס. את האינדקס יוצרים רק לאחר עימוד הספר.

לקבלת דוגמת עריכה והצעת מחיר, אתם מוזמנים ליצור קשר: yaelzz@gmail.com ולצרף את העבודה בקובץ וורד. בפנייתכם נא לציין: שיטת רשימת מקורות והפניות (אשמח לקובץ או לקישור) ותאריך הגשה משוער (אם יש).

 

מודעות פרסומת